Stichting Trésor richt zich met name op het beschermen van tropisch regenwoud in Frans-Guyana.

Al van oudsher was de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in botanisch onderzoek in de Guyana’s (Guyana, Suriname, Frans-Guyana). De interesse die de universiteit sinds het begin in Trésor heeft getoond, is dus niet zo vreemd.


Frans-Guyana is eigenlijk het eindpunt van het verhaal. We zijn daar geëindigd vanwege het samenkomen van twee verschillende verhaallijnen tijdens een ontbijtje ergens in Utrecht. Het begon allemaal ergens anders…

Burgeroorlog Suriname

Burgeroorlog  Suriname

In Suriname brak in 1986 de Binnenlandse Oorlog uit. Joep Moonen, destijds directeur van de Paramaribo Zoo, vluchtte naar Frans-Guyana.

Conventie van Rio

Conventie van Rio

In 1992 werd in Rio de Janeiro door bijna alle landen het Biodiversiteitsverdrag getekend. De landen tekenden ervoor om biodiversiteit te beschermen, zowel in eigen land, als in ontwikkelingslanden.

Uitverkoop

Uitverkoop

Ondertussen in Frans-Guyana leerde Joep Moonen dat de kerk wilde uitbreiden. Om de bouw van een nieuwe kerk te financieren, deden zij aflaten in de verkoop, waaronder een stuk regenwoud van 2464 hectare.

De rol van Botanische Tuinen

De rol van Botanische Tuinen

Vijko Lukkien, destijds directeur van de Botanische Tuinen Utrecht was ook in Rio. Eenmaal teruggekomen in Utrecht begon hij zich af te vragen op welke manier en in welke mate botanische tuinen en herbaria bij moeten en kunnen dragen aan internationale natuurbescherming. De Tuinen sloten zich onder andere aan bij BGCI.

Hulp van WWF

Hulp van WWF

Joep Moonen had de hulp van WWF ingeschakeld om het stuk regenwoud te kopen. WWF was enthousiast over de aankoop van het gebied, maar wilde echter zelf geen landacquisitie uitvoeren.

Natuurbescherming als missie

Natuurbescherming als missie

De Botanische tuinen verklaarden dat zij “zich, naast hun primaire taak op gebied van ondersteuning van onderwijs en onderzoek, bezig [moesten] houden met collectievorming, collectiebeheer, conservation en educatie, voorlichting en promotie.”

Enter Hans Pfeiffer

Hans Pfeiffer, werkzaam bij het voormalige Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, was een goede vriend van Joep Moonen en bezocht hem in 1993 in Frans-Guyana. Pfeiffer leerde dat WWF niet mee wilde werken aan de acquisitie. Met enkele documenten van Moonen ging hij in Nederland kijken of er wel animo was.

Ontbijtsessies

Ontbijtsessies

In de kassen van de Botanische Tuinen werd tijden 4 ontbijtsessies met de zakelijke relaties van de Universiteit Utrecht gepraat over de mogelijkheden om bij te dragen aan internationale natuurbescherming.

Alles op z’n plek

Beide verhaallijnen komen samen wanneer Hans Pfeiffer aanschuift bij de ontbijtsessies in de Tuinen. Hij pitchte er het idee om het stuk regenwoud te kopen in Frans-Guyana. Van oudsher is de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in flora van de Guyana’s, dus de aankoop van het bos sloot aan bij zowel hun expertise als hun wens om bij te dragen aan internationale natuurbescherming.

Terug naar Frans-Guyana

Terug naar Frans-Guyana

Hans Pfeiffer keerde in februari 1994 terug naar Frans-Guyana om een rapport te schrijven over de waarde van het stuk regenwoud. Hij heeft met veel partijen overlegd en er werd met de kerk een prijs afgesproken.

Stichting Trésor opgericht

Stichting Trésor opgericht

Stichting Trésor wordt op 13 december 1994 opgericht. De stichting zal de koper van het gebied worden. De Universiteit Utrecht geeft aan garant te willen staan voor de hypotheek en de stichting ontvangt gulle bijdragen van particulieren (o.a. Biohorma) voor de financiering van de aankoop.

Eigendomsrechten regenwoud

Eigendomsrechten regenwoud

De overdracht is rond in 1995 en Stichting Trésor is officieel eigenaar van bijna 2500 hectare regenwoud. Joep Moonen is aangewezen als conservator van het gebied – hij organiseert o.a. rondleidingen en excursies ter plaatse en hij probeert het gebied te beschermen tegen houtkap en goudmijnen.

Van aflaat naar reservaat

Van aflaat naar reservaat

Het gebied krijgt op 20 mei 1997 van de overheid officieel de titel Vrijwillig Natuurreservaat Trésor. De conservator heeft sindsdien officieel het recht om bijvoorbeeld de toegang tot het gebied te verbieden.

Oprichting Association Trésor

Oprichting Association Trésor

De zusterorganisatie Association Trésor wordt op 15 mei 1999 opgericht. Een team van lokale mensen zal verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van het gebied. Stichting Trésor blijft wel nauw betrokken bij het project als grondeigenaar en ondersteuner van de Association.

Promotie voor het reservaat

Promotie voor het reservaat

Op 21 april 2009 wordt Trésor wordt een Regionaal Natuurreservaat. Dit betekent dat de regionale overheid voor een groot deel zal voorzien in de financiering van de Association Trésor en dat handhaving van de regels kan worden verbeterd.

Een tweede gebied

Een tweede gebied

In 2012 koopt het Conservatoire du Littoral een oude gevangenis, genaamd Bagne des Annamites. Deze oude gevangenis is enkele decennia geleden verlaten en het bos maakt er een opmars. Het ecologisch beheer heeft het CdL ondergebracht bij de Association Trésor.

Samenwerking Universiteit Utrecht

Samenwerking Universiteit Utrecht

In 2014 wordt de samenwerking tussen Stichting Trésor en de Universiteit Utrecht versterkt door het opzetten van een onderzoekstraject naar de effecten van jacht op tropisch bos. Trésor steunt het onderzoek van de universiteit en de universiteit steunt het werk van Trésor.

Samenwerking CdL

Samenwerking CdL

Stichting Trésor draagt per 29 december 2014 officieel de eigendomsrechten van het reservaat over aan het Conservatoire du Littoral (CdL). De stichting gaat daarmee een belangrijke samenwerking aan, waarbij samen met het CdL een fonds wordt opgezet voor onderzoek en educatie ten behoeve van natuurbescherming. Met dit fonds is onder andere een promotieonderzoek mede gefinancierd.

Twintig jaar!

Twintig jaar!

Op 20 mei 2019 het reservaat Trésor bestaat 20 jaar! En nog vele jaren te gaan!


Benieuwd naar hoe het er nu voor staat? Leer meer over onze reservaten en bekijk het laatste nieuws!