Onze missies

Stichting Trésor heeft van begin af aan drie sleutelmissies gedefinieerd:

Beschermen

Trésor beschermt wat kwetsbaar is. Met die gedachte is het allemaal begonnen. De stichting heeft het grondgebied na de aanschaf, via de Franse overheid, een beschermde status opgeleverd.

Stichting Trésor heeft zelf geen actieve rol in de bescherming van de reservaten – dat kan de Association ter plekke namelijk veel beter. Wel steunt de stichting de boswachters waar mogelijk. Op deze manier helpen we de Association om hun werkzaamheden uit te voeren en uit te breiden.

Association Trésor patrouilleert met grote regelmaat in het gebied. Daarnaast zijn de grenzen rondom het reservaat voorzien van borden waarop duidelijk wordt gemaakt dat toegang tot het reservaat verboden is, behalve op de wandelpaden.

Meer informatie over de dagelijkse bezigheden van Association Trésor is te vinden op hun eigen website!


Onderzoeken

Stichting Trésor heeft met de Universiteit Utrecht een vijfjarig promotie-onderzoek opgezet naar de effecten van jacht op de langetermijn-ontwikkeling van tropische bossen. Het doel van dit onderzoek is om te zien of jacht gevolgen heeft voor de vegetatiesamenstelling van het bos op de lange termijn. Met andere woorden, als bepaalde diersoorten veel geschoten worden, zie je hun afgenomen aantallen dan bijvoorbeeld ook terug in specifieke plantensoorten die normaliter door deze dieren verspreid worden? De onderzoeker die dit onderzoek leidt is Rens Vaessen.

De Association Trésor voert zelf natuurlijk ook onderzoek en inventarisaties uit. Stichting Trésor heeft hierin voornamelijk een financierende rol. Indien nodig, kan de Association vanuit de stichting gesteund worden door stagiairs of studenten (zoals tijdens de veldcursus).

Meer informatie over de diverse onderzoeken en monitoringsprogramma’s die plaatsvinden in en rond het reservaat, zijn te vinden op de website van de Association.


Onderwijzen

Stichting Trésor is nauw betrokken bij het onderwijs van de Bachelor Biologie van de Universiteit Utrecht. Vanuit de stichting worden regelmatig hoorcolleges en projecten georganiseerd. Daarnaast is een veldcursus opgezet voor masterstudenten van de opleiding Environmental Biology. Studenten krijgen een introductie in de tropische ecologie en worden gedurende een tweeweekse reis naar Frans-Guyana ondergedompeld in methoden voor veldwerk in de tropen.

Naast universitair onderwijs, is vanuit de stichting ook een lespakket ontwikkeld dat ‘Regenwoud in de klas’ heet. Het pakket is ontwikkeld door Esther van Vliet en bedoeld voor middelbare scholen. Bovendien geeft Stichting Trésor jaarlijks lezingen aan middelbare scholieren voor het U-talent programma van de Universiteit Utrecht (lees hier meer!). Tenslotte organiseert Stichting Trésor in samenwerking met de Botanische Tuinen Utrecht een eendaagse cursus binnen de zomeracademie van HOVO.

Uiteraard heeft de Association ook haar eigen onderwijsprogramma’s. Zo is er een schoolboekje ontwikkeld en worden er regelmatig excursies en rondleidingen georganiseerd. Meer informatie over voorlichting en onderwijs is te vinden op de website van de Association.