Onze missies

Stichting Trésor heeft van begin af aan drie sleutelmissies gedefinieerd:

Beschermen

Trésor beschermt wat kwetsbaar is. Met die gedachte is het allemaal begonnen. De stichting heeft het grondgebied na de aanschaf, via de Franse overheid, een beschermde status opgeleverd.

Stichting Trésor heeft zelf geen actieve rol in de bescherming van de reservaten – dat kan de Association ter plekke namelijk veel beter. Wel steunt de stichting de boswachters waar mogelijk. Op deze manier helpen we de Association om hun werkzaamheden uit te voeren en uit te breiden.

Association Trésor patrouilleert met grote regelmaat in het gebied. Daarnaast zijn de grenzen rondom het reservaat voorzien van borden waarop duidelijk wordt gemaakt dat toegang tot het reservaat verboden is, behalve op de wandelpaden.

Meer informatie over de dagelijkse bezigheden van Association Trésor is te vinden op hun eigen website! (Nu nog in het Frans, maar binnenkort ook in Nederlands en Engels!)

Website Association Trésor

Onderzoeken

Stichting Trésor heeft vanuit de Universiteit Utrecht een vijfjarig promotie-onderzoek opgezet naar de effecten van jacht op de langetermijnontwikkeling van tropische bossen. De onderzoeker die dit onderzoek leidt is Rens Vaessen.

Het grootste deel van het onderzoek wordt natuurlijk uitgevoerd vanuit Association Trésor. Stichting Trésor heeft hierin voornamelijk een financierende rol. Indien nodig, kan de Association vanuit de stichting gesteund worden door studenten of stagiairs.

Meer informatie over de diverse onderzoeken en monitoringsprogramma’s die plaatsvinden in en rond het reservaat, zijn te vinden op de website van de Association. (Nu nog in het Frans, maar binnenkort ook in Nederlands en Engels!)

Website Association Trésor

Onderwijzen

Stichting Trésor is nauw betrokken bij het onderwijs van de Bachelor Biologie van de Universiteit Utrecht. Vanuit de stichting worden regelmatig hoorcolleges en projecten georganiseerd. Daarnaast is een veldcursus opgezet voor masterstudenten van de opleiding Environmental Biology. Studenten krijgen een introductie in de tropische ecologie en worden gedurende een tweeweekse reis naar Frans-Guyana ondergedompeld in methoden voor veldwerk in de tropen.

Naast universitair onderwijs, is vanuit de stichting ook een lespakket ontwikkeld dat ‘Regenwoud in de klas’ heet. Het pakket is ontwikkeld door Esther van Vliet en bedoeld voor middelbare scholen. Bovendien heeft Rens Vaessen voor Stichting Trésor een lezing gegeven aan middelbare scholieren voor U-talent programma van de Universiteit Utrecht (lees hier meer!).

Uiteraard heeft de Association ook haar eigen onderwijsprogramma’s. Zo is er een schoolboekje ontwikkeld en worden er regelmatig excursies en rondleidingen georganiseerd. Meer informatie over voorlichting en onderwijs is te vinden op de website van de Association. (Nu nog in het Frans, maar binnenkort ook in Nederlands en Engels!)

Website Association Trésor