Stichting Trésor heeft vanuit de Universiteit Utrecht een vijfjarig promotie-onderzoek opgezet naar de effecten van jacht op de langetermijnontwikkeling van tropische bossen. De onderzoeker die dit onderzoek leidt is Rens Vaessen.

Het grootste deel van het onderzoek wordt natuurlijk uitgevoerd vanuit Association Trésor. Stichting Trésor heeft hierin voornamelijk een financierende rol. Indien nodig, kan de Association vanuit de stichting gesteund worden door studenten of stagiairs.

Meer informatie over de diverse onderzoeken en monitoringsprogramma’s die plaatsvinden in en rond het reservaat, zijn te vinden op de website van de Association. (Nu nog in het Frans, maar binnenkort ook in Nederlands en Engels!)

Website Association Trésor