Letterlijk vertaald betekent ‘Bagne des Annamites’ gevangenis van de Annamieten. Vanaf 1887 heerste Frankrijk over de Unie van Indochina, bestaande uit Vietnam, Cambodja en Laos. De Fransen refereerden aan de inwoners van de Unie als ‘Annamieten’ (afkomstig van de voormalige kolonie Annam, gelegen in het centrum van het tegenwoordige Vietnam). Na de Tweede Wereldoorlog is de Unie van Indochina uiteen gevallen, als gevolg van vele opstanden en onafhankelijkheidsbewegingen.

De vegetatietypen in Bagne des Annamites. Vertalingen van boven naar beneden: wandelpad, grens van het gebied, gedegradeerde savannes, clusters van overgang savanne/bos, secundair bos, moerasbos, droog hooglandbos, kweekbos, nog niet bekend.

Vrijheidsstrijders van de Unie werden door Frankrijk gevangen genomen en gedeporteerd naar strafkolonie Frans-Guyana. Een groot deel van deze gevangen genomen vrijheidsstrijders zijn destijds weggestopt in een gevangenis diep in het bos – Bagne des Annamites. Eigenlijk is er over de term bagne wat discussie. Het was namelijk geen doorsnee gevangenis waar je terecht kwam als je bijvoorbeeld iets gestolen had. Bagne des Annamites bestond uitsluitend uit politieke gevangen die daar gehouden werden om arbeid te verrichten. Zo vind je in het gebied nog restanten van een treinrails die men destijds moest aanleggen.

Tijdens een ringsessie met professionele ornithologen zijn voor het eerst zowel een mannetje als een vrouwtje Amazonekroontiran gevangen, geringd en natuurlijk weer losgelaten.

Zoals je leest, is het een gebied met grote cultuurhistorische waarde. De gevangenis is vergaan en de natuur heeft de overhand gekregen. Het gebied is ontzettend vogelrijk en huisvest onder andere de iconische Amazonekroontiran (Onychorhynchus coronatus coronatus). Daarnaast vind je er de zeldzame en landelijk beschermde palmensoort Bactris nancibaensis. En als kers op de taart kun je, als je goed zoekt, onze logoplant (Anaphyllopsis americana) vinden!

Sinds 2012 is het grondgebied eigendom van het Conservatoire du Littoral. Het beheer is onder gebracht bij Association Trésor.