Projectleiding

Stichting Trésor heeft twee vaste projectmedewerkers die samen op dagelijkse basis de stichting beheren. Hun werkzaamheden worden gedefinieerd door het beleidsplan en voor uitgaven moet te allen tijde verantwoording worden afgelegd aan het bestuur. Naast vaste werknemers beschikt Stichting Trésor over vrijwilligers, waaronder jaarlijks wisselende studentambassadeurs.


Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 in PDF (2,8 MB)
Jaarverslag 2019 in PDF (820 KB)
Jaarverslag 2018 in PDF (575 KB)
Jaarverslag 2017 in PDF (1,5 MB)


Beheerplan

Beheerplan 2015-2019 in PDF (6,63 MB)


Financieel beleidsplan

Financieel beleidsplan in PDF (196 KB)


Gegevensbeheer

Privacyverklaring in PDF (71 KB)
Voorwaarden donateurschap in PDF (70 KB)
Beleid gegevensbeheer in PDF (93 KB)


Partners

Bekijk hier een overzicht van onze partners.


ANBI-verantwoording

De Stichting Trésor is door de Belastingdienst sinds 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (In de zoekmachine van de Belastingdienst ‘TRESOR’ zonder accent invoeren.)

Aan de aanwijzing tot ANBI is de verplichting verbonden om het volgende te publiceren:

Algemene informatie

De naam van de instelling: Stichting Trésor
KvK Utrecht: 41187239 – RSIN 804206399
Postbus 80084, 3508 TB Utrecht
Telefoon 030-253 74 36

Doelstellingen (statuten art. 2 en 3)

Artikel 2

De stichting heeft ten doel: het behoud en de bescherming van het tropische regenwoud, in het bijzonder die van het Guyana Shield in Zuid-Amerika.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het ondersteunen van de activiteiten van de Association Trésor
 • Het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, programma’s voor onderwijs en voorlichting zowel Frans-Guyana als in Nederland
 • Het verwerven van financiële middelen bij sponsoren, donateurs en anderen
 • Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • Het bij de oprichting tot verwezenlijking van het doel van de stichting afgezonderde kapitaal
 • Subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verrijkingen en baten

Nalatenschappen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Beleidsplannen

 • Financieel beleidsplan
 • Beheerplan
 • Plan de gestion

Bestuur

 • Prof. dr. Han Wösten (voorzitter)
 • Dr. Sara Ramirez-Gomez (secretaris)
 • Stijn van den Bergh, MSc (penningmeester)
 • Dr. Marijke van Kuijk (algemeen bestuurslid)
 • Tijmen van Loon, MSc (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

Twee medewerkers werken met ingang van 2017 voor een vrijwilligersbijdrage en vergoeding voor gemaakte onkosten. De bestuursleden en overige medewerkers vervullen hun functie op basis van vrijwilligheid. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording zijn te vinden in het meest recente jaarverslag.