Milieuschade beperken

Via veel organisaties kan je bomen laten aanplanten, die de CO2-uitstoot die het reizen per vliegtuig met zich meebrengt, compenseren.

Naast het aanplanten van nieuw bos, is het ook belangrijk dat bestaand bos wordt beschermd tegen kap. Bij houtkap komen namelijk grote hoeveelheden opgeslagen koolstof vrij die bijdragen aan opwarming van de aarde.

Secundaire bossen die nog groeiende zijn, zoals Bagne des Annamites, nemen netto koolstof op, maar ook volgroeide bossen zoals die in het Trésor Reservaat, nemen waarschijnlijk netto koolstof op. Dit komt door het zogenaamde ‘fertilisatie-effect’ door de toegenomen CO2 in de atmosfeer. Door bij te dragen aan het werk van Trésor, kunt u bijdragen aan het behoud van bestaande bossen, en dus aan de koolstof die opgeslagen is en blijft.

Bij het opstijgen en landen van een vliegtuig worden veel CO2 en andere broeikasgassen geproduceerd en verder hangt de uitstoot natuurlijk af van het aantal te vliegen kilometers (per passagier gemiddeld 200 – 450 kg CO2 per 4000 km).

Gebaseerd op rekenmodellen die gebruikt worden door organisaties die bossen aanplanten, suggereren wij voor een retourreis een vaste bijdrage van € 10 plus € 10 per (deel van) 4000 km per reiziger.

Dat komt neer op de bedragen zoals hieronder weergegeven.

afstandskaart

Voorbeelden:
– Europa, Turkije, Noord-Afrika: € 20;
– Oostelijke Verenigde Staten, Canada, India: € 30;
– Mexico, Zuid-Afrika, het Verre Oosten: € 40;
– Oost-Australië, Nieuw Zeeland: € 60.

Het is mogelijk om een certificaat aan te vragen voor het beperken van milieuschade. Voor toezenden van certificaten rekenen we €2,50 aan administratie- en verzendkosten. Maak het benodigde bedrag, inclusief €2,50 administratie- en verzendkosten over naar onderstaande bankrekening o.v.v. Milieuschade [Voorletters en achternaam ontvanger].

IBAN: NL44 TRIO 0784736618
BIC: TRIONL2U
T.n.v.: Stichting Trésor

Het certificaat wordt na ontvangst van de bijdrage z.s.m. opgestuurd.

N.B.: Als je geen certificaat bestelt en enkel milieuschade wil beperken, hoef je natuurlijk geen administratie- en verzendkosten te betalen.