CO2 compenseren

Bomen aanplanten als tegenprestatie voor de CO2-uitstoot die het reizen per vliegtuig met zich meebrengt is natuurlijk een prima zaak.

Minstens even effectief echter is het behouden van de tropische regenwouden.
Het bos in het reservaat Trésor legt per jaar netto 700 – 4400 kg CO2 per hectare vast.

Door bij te dragen aan de uitbreiding en het beheer van Trésor kunt u dus de CO2, die tijdens uw vliegreis wordt uitgestoten, compenseren. Veel broeikasgassen worden geproduceerd bij het opstijgen en landen van een vliegtuig en verder hangt de uitstoot natuurlijk af van het aantal te vliegen kilometers (per passagier gemiddeld 200 – 450 kg CO2 per 4000 km).

afstandskaart

Wij suggereren daarom voor een retourreis per reiziger een vaste bijdrage van € 10 plus € 10 per (deel van) 4000 km. Dat komt neer op de bedragen zoals hiernaast weergegeven.

Voorbeelden:
– Europa, Turkije, Noord-Afrika: € 20;
– Oostelijke Verenigde Staten, Canada, India: € 30;
– Mexico, Zuid-Afrika, het Verre Oosten: € 40;
– Oost-Australië, Nieuw Zeeland: € 60.

Het is mogelijk om een certificaat aan te vragen voor het compenseren van CO2. Voor toezenden van certificaten rekenen we €2,50 aan administratie- en verzendkosten. Maak het benodigde bedrag, inclusief €2,50 administratie- en verzendkosten over naar onderstaande bankrekening o.v.v. Compensatie [Voorletters en achternaam ontvanger].

IBAN: NL44 TRIO 0784736618
BIC: TRIONL2U
T.n.v.: Stichting Trésor

Het certificaat wordt na ontvangst van de bijdrage z.s.m. opgestuurd.

N.B.: Als je geen certificaat bestelt en enkel wil compenseren, hoef je natuurlijk geen administratie- en verzendkosten te betalen.