Vergadering van de adviesraad van het reservaat Trésor

Complimenten voor het Trésorteam

×
Ga terug naar het overzicht

De adviescommissie van het reservaat Trésor kwam op vrijdag 9 december 2022 bijeen in het sociaal-cultureel centrum Roura. Het Trésorteam presenteerde daar het activiteitenverslag van het reservaat voor 2022 en het actieprogramma voor 2023.

We zijn heel blij met de resultaten. Het team heeft zijn actieplan voor 2022 volledig uit kunnen voeren. De studies die in 2022 zijn uitgevoerd, waren ook niet voor niets. Er zijn weer nieuwe soorten voor de wetenschap gevonden! Dit versterkt de noodzaak om het onderzoek naar de biodiversiteit in het gebied voort te zetten.

Educatie en voorlichting

De missies voor educatie en voorlichting waren de afgelopen jaren sterk beïnvloed door de coronacrisis. Daarom was dit in 2022 een van de prioriteiten van het Trésorteam. In totaal werden in 2022 bijna 600 mensen bereikt in het reservaat door 25 activiteiten van het team tijdens begeleide wandelingen, evenementen en schoolactiviteiten.

Een teken van vertrouwen

Alle aanwezige leden hadden mooie complimenten voor het Trésorteam. Het jaar 2022 stond ook in het teken van de hernieuwing van de beheersovereenkomst tussen Trésor en de overheid. De Association Trésor heeft voor een periode van 10 haar rol in het gebied veilig weten te stellen. Dit is een belangrijke stap in de continuïteit van de door de Association uitgevoerde acties en het behalen van de beheerdoelstellingen van het reservaat Trésor. Wij zien deze vernieuwing ook weer als een teken van vertrouwen.

Bent u benieuwd waar we ons het komende jaar mee bezig zullen houden? Kijk dan eens naar onze projecten.

Ga terug naar het overzicht
Help mee!