Reservaat Trésor doet mee aan insectenonderzoek

×
Ga terug naar het overzicht

Tekst: Nino Page & Jérémie Lapèze. Foto’s: Nino Page, Jérémie Lapèze & Association Trésor.

Het reservaat Trésor is dit jaar een belangrijke referentieplek geworden voor insectenonderzoek in Frans-Guyana. Daarmee draagt Trésor bij aan onderzoek naar een belangrijke en relatief onbekende groep diersoorten. Insecten behoort tot de meest diverse soortgroepen en we kennen nog maar een fractie van deze bijzondere geleedpotigen.

Grootschalig onderzoek in Frans-Guyana

Het SURVEY-project, geleid door SEAG en gefinancierd door OFB, heeft tot doel een protocol te ontwikkelen voor de monitoring van insectenfauna in Frans-Guyana met behulp van twee methoden. Dit omvat een tweejarig pilot-onderzoek met acht drietalige expedities gedurende drie dagen en nachten voor bemonstering. Het insectenonderzoek begonn in april 2022 en zal doorgaan tot januari 2025, waarbij in totaal 24 nachten en 24 dagen in het reservaat worden doorgebracht.

Nino Page en Jérémie Lapèze zijn de twee entomologen (insectenexperts) die dit onderzoek uitvoeren. Ze waren aanwezig van 10 tot 12 juli voor de tweede bemonsteringscampagne in het reservaat Trésor.

Insectenonderzoek in het reservaat Trésor

De twee methoden die op Trésor worden toegepast, zijn gebaseerd op veelgebruikte benaderingen door de meeste entomologen, maar zijn nog nooit eerder toegepast voor gestandaardiseerde onderzoeken in Frans-Guyana:

  1. Het gebruik van een lichtval om nachtelijke insecten aan te trekken met behulp van lichtbronnen, waarbij ze op een wit doek landen en kunnen worden geteld. Dit is vooral effectief voor bepaalde insectenfamilies. De belangrijkste doelgroepen met dit protocol zijn de volgende insectenfamilies: Membracidae, Sphingidae, Saturniidae, Mantodea, Noctuidae, Hedylidae, Cercopidae, Fulgoridae, Odonata en Cerambycidae.
  2. Dagelijkse visuele waarnemingen langs transecten om voornamelijk de ondergroei van Papilionoidea-populaties te inventariseren en activiteitsmetingen te verkrijgen (gecorreleerd met volwassenenabundantie).

De analyse van de gegevens, verzameld via de lichtval, zal inzicht bieden in de invloed van weersomstandigheden op de resultaten van de bemonsteringsnachten. Dit zal helpen bij het identificeren van insectengroepen waarvoor gemeenschappelijke soorten het meest effectief worden gedetecteerd, waardoor langetermijnmonitoring mogelijk is. De resultaten van de transecttellingen zullen helpen bij het identificeren van veelvoorkomende en gemakkelijk detecteerbare soorten. Daardoor kunnen we mogelijke verbanden onderzoeken met de waargenomen abundantie/diversiteit tijdens de bemonsteringscampagnes.

Verwachte resultaten

Door de resultaten van beide protocollen te combineren, samen met de voortdurend geregistreerde weergegevens in het reservaat, verkennen we mogelijkheden voor verbetering of vereenvoudiging van deze protocollen. Dit is bedoeld om op de langere termijn dergelijke monitoring uit te breiden naar meer locaties in Frans-Guyana.

Naast de ontwikkeling en evaluatie van een methodologie die zich richt op gemeenschappelijke en “structurerende” insectensoorten, levert dit project ook veel gegevens op over de insectenfauna in het reservaat. Hierbij betrekken we talrijke insectengroepen. Dit zal leiden tot de registratie van honderden insectensoorten in het gebied. Een aanzienlijke bijdrage aan de kennis van de fauna in het reservaat Trésor! Diverse “opmerkelijke” soorten (onbekend, zeldzaam, heel lokaal voorkomend of zelfs potentieel nieuw voor de wetenschap) zijn al gedetecteerd, wat de ecologische waarde van het gebied bevestigt.

Het rijk van insecten zal nooit stoppen met het onthullen van zijn geheimen!

De onderzoekers bij het entreegebouw van het reservaat Trésor.
Ga terug naar het overzicht
Help mee!